Våra användarvillkor

Vi vill att du ska trivas här på webbplatsen. Vi värdesätter din säkerhet på nätet mycket högt. Därför håller vår SSL-kryptering all din information säker och privat hela tiden. Här kan du tryggt mata in känslig information som ditt personnummer, din e-postadress och din lön utan att behöva oroa dig för att någon annan ska kunna se den.

Du godkänner följande villkor och vår policy för integritet och personuppgifter genom att lämna in en ansökan och använda webbplatsen och våra tjänster på något annat sätt.

Eftersom Finansruset.se inte är en direktutlånare utan snarare en matchningstjänst, återspeglar de lån som förmedlas inte nödvändigtvis marknaden som helhet.

Problem med ditt lån

Du är välkommen att kontakta oss via vår kontakt sida om du har några frågor om ditt lån.

Kontakta oss här!

Telefon: 08-414 622 31

Policy för godkännande av lån

De steg som krävs för att få ett lån godkänt beskrivs nedan.

Garanti för uttag

Låneavtalet kan återkallas när som helst innan det undertecknas. Dessutom har du efter att ha undertecknat avtalet 14 dagar på dig att häva lånet utan påföljd.

Låntagaren har 14 kalenderdagar på sig från den dag då medlen sätts in på bankkontot för att göra en begäran om återbetalning. Dagliga räntekostnader som uppkommer under lånets tillgänglighetsperiod anges i låneavtalet.

Det ligger i ditt intresse att ta kontakt med din långivare så snart som möjligt för att diskutera dina återbetalningsalternativ och din återbetalningsplan. Att säga upp ett lån medför inga kostnader. Hur mycket ränta du betalar varje dag beror på hur länge du har ägt lånet.

Låneavtalet kommer att innehålla en fastställd daglig räntesats. Om du har problem med din ångerrätt kan du lämna in ett klagomål till Finansinspektionen på www.fi.se.

Klagomål

Om du på något sätt är missnöjd med ditt lån kan du skriva till oss via vår kontakt sida eller din ursprungliga långivare. Du kan lämna in ett klagomål till Finansinspektionen på deras webbplats www.fi.se om du har stött på problem som du inte kan hantera.

Hantering av enskilda uppgifter

Uppgifter om dig lagras till följd av att du lämnat in en låneansökan (lånebelopp, ditt namn, ditt personnummer, e-post- och mobilnummer, ditt civilstånd och eventuella andra lånebelopp).

För att förbättra användarupplevelsen och göra det möjligt att öppna ansökan på nytt när webbplatsen laddas om, via e-post eller annan hjälp, kan det vara nödvändigt att kontinuerligt samla in personuppgifter innan låneansökan lämnas in. Finansruset.se:s sekretess- och personuppgiftspolicy reglerar hur din information samlas in, lagras och behandlas på annat sätt.

Anknutna företag, allierade och andra utomstående

Finansruset.se tillhandahåller inga tjänster som du förväntas betala för. Det kan finnas referenser eller kopplingar till tredje parter som Finansruset.se samarbetar med på webbplatsen. Det kan finnas en avgift förknippad med användningen av dessa partners tjänster. Det finns tillfällen då Finansruset.se får provisioner från dessa partner.

Cookies

Cookies används på denna webbplats. Vår policy för cookies förklarar hur och varför cookies används på den här webbplatsen och hur du kan inaktivera dem om du föredrar det.

Ändringar

Dessa användarvillkor för användningen av Finansrusets webbplats kan ändras när som helst, med eller utan förvarning. När du fortsätter att använda webbplatsen efter att villkoren har uppdaterats godkänner du de uppdaterade villkoren. Villkoren i detta avtal ändrades senast den 20 augusti 2022.

Alla rättsliga frågor som uppstår till följd av eller i samband med dessa villkor för användning av webbplatsen mellan dig och Finansruset ska uteslutande avgöras av svenska domstolar, som ska tillämpa svensk lag.