Informationssäkerhet & Personuppgiftspolicy

När du använder Finansruset.se (”webbplatsen”) eller väljer att få individualiserade låneerbjudanden och marknadsföringsmaterial samlar Finansruset.se in och behandlar en mängd olika personuppgifter från dig. Denna sekretess- och personuppgiftspolicy beskriver hur vi använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i detta avseende.

Vad är behandlingen till för och varför är den laglig?

Av följande skäl använder vi dina personuppgifter:

Lånefrämjande är att sprida reklammaterial och faktiska låneerbjudanden till potentiella låntagare.
Vi använder de uppgifter vi samlar in om dig av marknadsföringsskäl, till exempel för att kontakta dig med specifika låneerbjudanden och marknadsföringsmaterial som rör lånemöjligheter. För att kunna behandla dina personuppgifter av dessa skäl behöver vi ditt samtycke. Allmänna dataskyddsförordningen artikel 6, 1a utgör den rättsliga grunden för vår behandling av dina uppgifter.

Optimering av webbplats och data för marknadsföringsändamål

Cookies hjälper oss att behandla dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Behandlingen sker av olika skäl, bland annat för att förbättra kvaliteten på din upplevelse på webbplatsen, mäta användarbeteende i reklamsyfte, minska risken för bedrägerier och personifiera din upplevelse. Penagari.se ger ytterligare information om sina cookie-relaterade metoder i avsnittet Information om användning av cookies.

Artikel 6, 1a i den allmänna dataskyddsförordningen utgör den rättsliga grunden för vår behandling.

För marknadsföringsändamål samt för optimering av webbplatsen och användarmålgruppering ligger det i vårt legitima intresse att samla in dessa uppgifter.

Rätten att återkalla tillstånd

Om du ändrar dig kan du alltid återkalla ditt tillstånd att använda denna webbplats. Meddela oss om du är intresserad av att göra detta. Om du beslutar dig för att återkalla ditt samtycke vid en senare tidpunkt påverkar detta inte lagligheten av vår användning av dina personuppgifter före återkallandet. Därför kommer det effektiva datumet för ditt återkallande av samtycke att vara den dag vi tar emot ditt meddelande.

Mottagare och typer av mottagare

Följande organisationer kommer att få dina uppgifter när vi ger dem dem: Finansruset.se

Dina uppgifter kommer att lagras

Så länge som det krävs för att uppfylla de skäl för vilka de förvärvades kommer dina personuppgifter att behandlas och lagras av oss.

Överföring av faktiska låneerbjudanden och reklammaterial om tillgängliga lånealternativ.

Din information kommer att sparas så att du kan bli kontaktad med specifika låneerbjudanden och marknadsföringsmaterial om lånemöjligheter om du inte väljer att avstå innan dess.

Webbanalys och optimering i marknadsföringssyfte.
Vi sparar register så länge som 2 år.

Dina rättigheter

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen har du en rad olika skydd i hur vi hanterar dina personuppgifter. Ta kontakt med oss så att vi kan hjälpa dig att utöva dina rättigheter. På integritetsmyndighetens webbplats, www.imy.se, finns ytterligare information om ditt skydd.

Tillgång till personlig information

Du har rätt att få tillgång till en mängd olika uppgifter, inklusive de personuppgifter som vi har behandlat om dig.

Noggrannhet måste garanteras.

Om det finns information om dig som är felaktig har du rätt att få den rättad.

Rätten att bli bortglömd.
Du har rätt att få alla dina personuppgifter borttagna om du kontaktar oss före den planerade tidpunkten för radering.

Att skyddas av rätten att förbjuda behandling

Du har rätt att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i specifika situationer. Om du har rätt att få dina personuppgifter begränsade kommer vi i framtiden endast att behandla dem (förutom lagring) med ditt samtycke, eller för att fastställa, hävda eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda en person eller betydande allmänna intressen.

Invändarens privilegium

Du har möjlighet att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter under särskilda omständigheter. Dessutom har du den absoluta rätten att invända mot användningen av dina uppgifter för direkt marknadsföring.

Rättsligt skydd för överföring av uppgifter

Personuppgifter bör tillhandahållas dig på ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart sätt och bör fritt kunna överföras från en registeransvarig till en annan där detta är möjligt.

Klagomål från dataskyddsinspektionen

Kontakta oss om du har några klagomål om vår hantering av dina personuppgifter eller den användning vi gör av dem. Dessutom har du möjlighet att lämna in ett formellt klagomål till Dataskyddsinspektionen om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Dataskyddsmyndighetens kontaktuppgifter finns på www.imy.se.