Låneskydd

Vad är låneskydd?

För att känna sig tryggare med dina månatliga kostnader om din inkomst skulle minska kan du teckna låneskydd för bolån eller privatlån. Minskad inkomst kan bero på att du förlorar jobbet eller att du kanske är långvarigt sjukskriven.

Det kan vara svårt att betala ett bolån som arbetslös eftersom din inkomst blir rejält sänkt. Då är en lånförsäkring ett bra skydd som betalar kostnaden per månad. Under vissa omständigheter kan även ett lån bli avskrivet vid ett dödsfall.

Frågan är då om ett låneskydd är värt den extra kostnad för att du ska kunna ha den här ekonomiska tryggheten? Vad som styr här är om du har andra försäkring samt din nuvarande ekonomiska situation. Som vi nämner ovan är det inte alltid lätt att betala lån med a kassa, men det finns smarta lösningar om du är ute i tid.

Här får du all information för att fatta ett väl avvägt beslut om skydd för privatlån och bolån. Låt oss börja med vad som gäller och vilka krav som finns för att få teckna ett låneskydd

Vad som gäller för låneskydd

 • 18 – 65 år, dock kan övre ålder variera beroende på aktör
 • Måste ha tillsvidareanställning vid tecknandet
 • Vara frisk
 • Folkbokföring i Sverige är ett krav
 • Stå under Försäkringskassans skydd
 • Får inte dölja information om uppsägning, diagnos eller sjukdom

Ett annat krav för att få teckna lånförsäkringen är att du ofta måste haft din tillsvidare anställning under en viss tid. Det kan även finnas en kvalifikationstid vilket innebär att du måste haft lånförsäkringen en tid innan den kan bli utbetald. Här är det ofta mellan 60 och 150 dagar.

När gäller då låneskydd?

Du kan ha låneskydd som försäkring för att kunna få ersättning vid en rad olika händelser såsom:

 • Arbetslöshet
 • Sjukskrivning
 • Sjukhusvistelse
 • Dödsfall
 • Vård av anhörig

Vad som främst styr är att din inkomst har minskat väsentligt, vilket ofta sker om du har blivit just arbetslös eller sjukskriven. Det kan även ingå livskydd, alternativt att du får teckna det som ett tillägg.

Men låt oss gå igenom vad som gäller och när du kan få ersättning.

Vad är låneskydd?

Arbetslös

Du kan få ersättning av låneskydd om du blir oväntat samt ofrivilligt arbetslös. Det innebär att om du vid tecknandet vet att du kommer att bli arbetslös är du inte berättigad till låneskydd. Du kan inte heller få ersättning om du säger upp dig själv, vilket är vad termen ofrivillig syftar till.

Sjukskriven

Om du blir sjukskriven och blir klassad som arbetsoförmögen, exempelvis vid sjukdom eller olycka, kan du få ersättning. Här krävs det dock att du är sjukskriven längre än den gällande karenstiden. Det är även vanligt att du får fylla i en hälsodeklaration vid ansökan.

Dödsfall

Om du är mellan 18 och 65 år och dör blir hela skulden avskriven. Finns det däremot inget låneskydd regleras skulden från dödsboet innan något arv kan tas i anspråk av anhöriga.

Vistelse på sjukhus

Om du blir tvingad till en längre sjukhusvistelse kommer ersättning bli utbetald. Observera att hos vissa aktörer är det bara egenföretagare som har rätt till denna ersättning.

Vård av nära anhörig

Skulle en nära anhörig bli allvarligt sjuk och du måste vårda honom/henne kan du få ut ersättning via Försäkringskassan. Under tiden kan låneskyddet ge dig ersättning för att betala lånets kostnad. Observera dock att det inte ingår i låneskyddet hos alla aktörer.

Hur mycket täcker låneskyddet?

Vanligtvis så täcker låneskyddet den månadskostnad som du har haft vad gäller ränta, avgifter och amortering. Har du haft månatliga kostnader på 800 kronor för ditt lån, ersätter låneskyddet alltså det.

Beloppet blir utbetalt direkt till långivaren och aldrig till låntagaren. Vanligt är att maxbeloppet ligger mellan 15 000 kronor och 20 000 kronor.

Skillnader i olika skydd för låntagare

olika skydd för låntagare

Det finns en rad olika skydd för låntagare och samtliga erbjuder en likartad trygghet om du blir arbetslös och sjukskriven. För dödsfall kan det däremot skilja sig åt något.

Låneskydd

När det gäller låneskydd är det bundet till ett särskilt lån. Det innebär att kostnaden för lånet ersätts om du blir arbetslös, sjukskriven eller dör. All ersättning går direkt till långivaren.

Betalskydd

Om du har kreditkort kan du ofta teckna ett betalskydd. Det är en försäkring som är kopplad till din specifika kreditkortsskuld och har ett likartat skydd som låneskydd.

Trygghetsförsäkring

Med en trygghetsförsäkring får du ungefär samma trygghet som du får med låneskydd. Försäkringen ger ersättning om du blir sjukskriven eller arbetslös. Här väljer du däremot ett visst försäkringsbelopp som ska bli utbetalt till dig. Beloppet bör användas till att betala dina fasta kostnader som boendekostnader, lån och försäkringar.

Kostnad för olika lånförsäkringar

Vad kostnaden blir och hur den beräknas kan även det skilja sig åt mellan olika aktörer. Låt oss därför ge några exempel:

 • Låneskydd hos Swedbank – Ingår i Medlemslånet som har rörlig ränta.
 • SEB låneskydd – Bestäms månadsvis utifrån månadskostnaden för lånet.
 • Handelsbanken låneskydd – Avtalad procentandel utifrån lånets månadskostnad.
 • Santander låneskydd – 8,85 % av lånets månadskostnad.
 • SBAB låneskydd – Beräknas efter ålder, inkomst och om du har livskydd.
 • Lendo trygghetsförsäkring, – Räntan sätts individuellt mellan 2,95 % och 29,95 %.
 • Sambla låneskydd, – cirka 9 % av lånets månadskostnad

Smart är att samla dina lån för att minska månadskostnaden och jämföra kostnader för allt från låneskydd hos SEB till ICA Bankens erbjudande.

Ska man ha låneskydd?

Allt beror på hur din nuvarande ekonomi ser ut. Om du riskerar att inte kunna betala ditt lån om din inkomst sänks radikalt kan det ge dig ökad trygghet. Det ger dig även garanti på att kunna betala dina lånekostnader och inte riskera att hamna i en dålig ekonomisk situation.

Har du dock redan inkomstförsäkring eller en trygghetsförsäkring kan det räcka för att du ska klara dig. Skillnaden med dessa försäkringar mot en lånförsäkring är att den är specifikt kopplad till ditt lån och garanterar att det blir betalt eftersom betalningen går direkt till långivaren.

Sten ljungren

Sten Ljungren

Finansexpert & innehållsansvarig

Sedan 2022 är Sten finansexpert och innehållsansvarig hos Finansruset.se, här visar han sin passion för ekonomi och finans genom sitt arbete. Sten, som har en examen som ekonomi & media, kontrollerar för närvarande att Finansruset.se är uppdaterad i all sin information och sitt innehåll.

Vad tyckte du om detta inlägg?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *