Amorteringskrav

Så funkar amorteringskrav

När du tar ett lån är det inte bara det lånade beloppet du måste betala tillbaka. Förutom kapitalskulden måste du också betala ränta. Räntan är vad det kostar att låna pengarna och den beräknas vanligtvis som en procentandel av kapitalbeloppet.

Det innebär att varje betalning du gör kommer att innehålla en del pengar till kapitalet och en del pengar till räntan. Amorteringskravet säkerställer att du betalar av ditt lån i tid och att du inte får några onödiga extra kostnader.

Vad är amortering?

Amortering är den betalning som du gör varje månad eller kvartal för att betala av själva lånet. Det är det som gör det möjligt för oss att betala av våra skulder och bidrar också till att sänka räntan allteftersom du betalar av lånet. Amortering är alltså inte samma sak som ränta utan när du amorterar betyder det att du avbetalar ditt lån.

Två olika modeller: rak och annuitet

Två olika modeller: rak och annuitet

Det finns två olika amorteringsmodeller som du kan använda för att beräkna hur mycket du ska amortera. Vilken modell du kommer använda beror på det lån du tar.

Rak amortering

En rak amorteringsmodell innebär att du betalar av ditt lån med en fast summa varje månad. Den totala summan blir däremot högre i början av lånetiden. Det beror på att räntekostnaden är högre när lånet är nytt. Men så småningom sjunker räntan med tiden då du betalar av mer av lånet.

Det kan dock visa sig vara ansträngande för din ekonomi i början av avbetalningstiden. Du oftast denna typ av amorteringsmodell för exempelvis amortering av huslån.

Annuitetslån fungerar lite annorlunda

Den andra modellen är ett så kallat annuitetslån. Då betalar du lika stort belopp varje månad vilket omfattar både amortering och ränta. Det gör att du hela tiden betalar samma belopp för ditt lån och det ändras inte under lånetiden.

Bolån amortering

När du tar ett lån för att köpa en bostad går du med på att betala tillbaka lånet under en bestämd tidsperiod, vanligtvis 15 eller 30 år. Varje månad gör du en betalning som omfattar både ränta och kapital.

Det belopp du behöver betala för att amortera bolån förblir densamma under lånets hela löptid. Men det belopp som går till att betala ränta och kapital ändras. I början kommer däremot den största delen av din betalning att gå till ränta eftersom du inte hunnit betala på lånet.

Allteftersom du betalar av lånet kommer en allt större del av betalningen gå till att amortera. När du når slutet av lånetiden kommer i princip hela månadsbetalningen gå till kapitalskulden.

Vad är en amorterings grundande värde?

Värdet din bostad har när du tar ett bolån är ett amorteringsgrundande värde och det som är avgörande för hur mycket du kommer behöva amortera varje månad. Värderingen gäller under fem års tid och efter det kan du få din bostad omvärderad.

Amorteringskrav för bolån

En- eller tvåfamiljsfastigheter och bostadsrätter har ett amorteringskrav. Även fritidshus omfattas. Men reglerna gäller däremot inte kraven för jord- och skogsbruksfastigheter.

Amorteringskravet beror dessutom på belåningsgraden av lånet. En belåningsgrad för amortering är helt enkelt hur stort bolån du har på din bostad i relation till bostadens faktiska marknadsvärde.

Ifall du till exempel har ett lån som är högre än 50 procent av bostadens marknadsvärde måste du betala amortering av bolån, även om kravet på hur stor amortering du behöver göra kan variera.

Så hur mycket amorterar man?

Hur mycket ska man amortera i förhållande till belåningsgraden? I procent betalar du oftast någonstans mellan 1, 2 eller 3 procent. Här är till exempel de amorteringsregler som gäller för 2022.

1 procent

Du måste amortera 1 procent ifall belåningsgraden är högre än 50 procent och som högst 70 procent. Det innebär att om du exempelvis äger en bostad som är värd 2 miljoner kronor och tar lån på 1,2 miljoner kronor är din belåningsgrad 60 procent. Då blir kravet för amortering 1 procent på skulden varje år, vilket är 12 000 kronor.

2 procent

Ifall belåningsgraden är över 70 procent, men under 85 procent, har du amorteringskrav på 2 procent per år på lånebeloppet. Om du följer samma exempel som tidigare blir då amorteringskravet 24 000 kronor per år. Du betalar också 2 procent ifall belåningsgraden är över 50 procent samtidigt som du lånar mer än 4,5 gånger din årliga bruttoinkomst.

3 procent

Amorteringskrav på 3 procent gäller däremot när belåningsbeloppet är högre än 70 procent, samtidigt som du lånar mer än 4,5 gånger din årliga bruttoinkomst.

Amorteringsundantag

Det finns vissa undantag för att slippa amorteringskravet men du måste då ha särskilda skäl. Du kan till exempel slippa amortera om du får väsentligt försämrade ekonomiska förutsättningar.

Särskilda skäl kan bland annat vara ett inkomstbortfall till följd av sjukdom, arbetslöshet eller liknande. Även kraftigt ökade utgifter, såsom stigande elkostnader så dina ekonomiska marginaler krymper markant, kan vara skäl att slippa amortering.

Det är däremot viktigt att omständigheterna inträffade efter att du tagit lånet och du inte rimligtvis kunde förutse dem vid lånetillfället.

Amorteringsfritt bolån

Amorteringsfritt bolån

Det finns också möjligheten att få amorteringsfria lån. Du kan komma överens med din bank om att du inte ska amortera. Det här är en möjlighet när belåningsgraden är under 50 procent men om du lånar mer än 50 procent är du skyldig enligt lag att amortera.

Så hur mycket måste man amortera om man tar ett amorteringsfritt lån, men lånar mer än 4,5 gånger din årliga bruttoinkomst? Svaret är att du bör du betala 1 procent amortering och detta oavsett den faktiska belåningsgraden.

Kom också ihåg att du själv måste ansöka för att få ett amorteringsfritt lån. Du får däremot räkna med att amorteringsfritt innebär förlängning av lånetiden.

Inga nya amorteringskrav för 2023

Under en period före den 1 september 2021 gav banker amorteringslättnad för lån på grund av pandemin och den försämrade hushållsekonomin i landet. Det blev dock inte amorteringsfritt någon längre period, eftersom kraven infördes strax därefter. I dagsläget anser finansinspektionen att det inte är läge att lätta på kraven. Därför kommer det inte införas nya regler för amorteringskrav för år 2023.

Här kan du läsa om de senaste nyheterna kring amorteringskrav

En kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *